Web
    Analytics

given Season 1 • Episode 1


Seasons

  • Filter:
  • All
  • 1

Casts
Shogo Yano
Mafuyu Satou (voice)Yuma Uchida
Ritsuka Uenoyama (voice)Masatomo Nakazawa
Haruki Nakayama (voice)Takuya Eguchi
Akihiko Kaji (voice)Fumiya Imai
Kashima Hiiragi (voice)Shintaro Asanuma
Murata Ugetsu (voice)

You may also like