Web
    Analytics

given Season 1 • Episode 1


Seasons

  • Filter:
  • All
  • 1

Casts




Shogo Yano
Mafuyu Satou (voice)



Yuma Uchida
Ritsuka Uenoyama (voice)



Masatomo Nakazawa
Haruki Nakayama (voice)



Takuya Eguchi
Akihiko Kaji (voice)



Fumiya Imai
Kashima Hiiragi (voice)



Shintaro Asanuma
Murata Ugetsu (voice)

You may also like