Web
    Analytics

Watch The Wandering Earth II Online Free

A prequel to The Wandering Earth.

  • Certification: NR
  • Release: 01/22/2023 (CN)
  • Genre: Science Fiction, Action, Drama
  • Seasons:
  • Duration: 2h 53m


TrailerCasts
Wu Jing
Liu Peiqiang (刘培强)Sha Yi
Zhang Peng (张鹏)Zhu-Yan Manzi
Hao Xiaoxi (郝晓希)Li Xuejian
Zhou Zhezhi (周喆直)Andy Friend
MikeWang Zhi
Han Duoduo (韩朵朵)Kawawa Kadichi
Herbert CopleyVatilli Makarychev
Andrey GerasinovClara Lee
Space Elevator Female Attacker

You may also like